Porte filtre

384013 porte filtre rumba 1 tasse

384014 porte filtre rumba 2 tasses

 
 
 

PORTE FILTRE  1 TASSE COMPLET

PORTE FILTRE 2 TASSES COMPLET

FILTRE 1 TASSE

FILTRE 2 TASSES

CLIP DE FILTRE

Bouton detail

Bouton detail

Bouton detail

Bouton detail

Bouton detail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton detail

Bouton detail

Bouton detail

Bouton detail

Bouton detail

 

PRO-DIS-TEC

06.66.66.89.30